Wednesday 14 May 2014

forside

 

Fisk i Fjord og Hav

Plakaten kan bestilles ved at sende en mail med navn og adresse til ag@geyti.dk.

Plakaten koster 98 kr. pr. stk. + 100 kr. i pakning og forsendelse.

Størrelsen er 50 gange 70 cm.

 

De mest karakteristiske fisk for Hvide Sande
I Havet og i Ringkøbing Fjord

Helt Coregonus lavaretus

Helten går i stimer inde i Ringkøbing Fjord. Den fanges især i garn. Den må fanges fra 1. marts til 31. oktober. Helten spises helt overvejende røget – en delikatesse der kan købes på de lokale røgerier. For at bevare bestanden udsættes der hvert år heltyngel. Ynglen klækkes af foreningen Heltklækkeriet Ringkøbing Fjord, hvorefter de opdrættes til sættefisk på fiskeriets hus i Hvide Sande. En fætter er Snæblen, som lever i Vadehavet.

Sild Clupea harengus

Silden trækker fra havet ind i Ringkøbing Fjord i midten af april måned. Den fanges af lystfiskere fra havnen, hvor de står skulder ved skulder i sæsonen. Der afholdes en stor sildefestival i den sidste weekend i april – se mere på www.hvidesande.dk. Der er ikke fredningstid på sild.

Hornfisk Belone belone

Hornfisken trækker også ind i fjorden i foråret, men lidt senere end silden – især i maj måned, hvor den jager silden. Den kan også fanges på stang fra havnekanten og giver en noget større fight end silden. Der er ikke fredningstid på hornfisk.

Tyklæbet Multe Chelon labrosus

Multen er en større fisk, som ofte kan iagttages fra broen over afvandingsslusen. Her står den og furagerer på vegetabilsk materiale, som strømmer ud fra Ringkøbing Fjord.
 

Illustrationer

Illustrationerne er udført af Sissel Geyti. Sissel er biolog fra Aarhus Universitet, og har altid haft stor passion for at tegne.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.